Internetové pripojenie

Get Adobe Flash player

Ako mám postupovať v prípade záujmu o Vaše služby?

Vyplňte nezáväznú OBJEDNÁVKU  na našej stránke. Do 3 pracovných dní Vás budeme kontaktovať.  

 

Aké doklady potrebujem k uzavretiu zmluvy?

Stačí Vám Váš občiansky preukaz.

 

Kedy a ako mám platiť cenu za poskytované služby?

Máte viacero možností:

1        Prevodným, trvalým príkazom alebo priamym vkladom na účet Podniku

2        Poštovou poukážkou (typu Vklad na bankový účet)

 

 

Môžem k službe internetu pripojiť viacero PC? Čo je to router, switch ?

1        Áno, k našim službám môžete pripojiť viacero PC pomocou routra alebo switchu.

2        Pripojenie je možné podľa typu routra a Vašich PC. Buď káblové (router, switch) alebo bezkáblové

          (wifi router).

3        Odporúčame Vám výber routra/switchu konzultovať s našimi technikmi.

4        Taktiež odporúčame využiť možnosť zakúpiť si router/switch od našej spoločnosti, ktorá ponúka   

          routre/switche za zvýhodnených podmienok a ešte k tomu zabezpečí odbornú inštaláciu a zabezpečenie

          bezpečnosti siete tak, aby nebola zneužitá. Vyhnete sa tak mnohým komplikáciám a pritom aj ušetríte.

5        Nepodceňujte neodbornú inštaláciu routra, pretože v prípade slabo zabezpečeného wifi routra/wifi siete,

          ktorú môžu "zachytiť" ako Vaši susedia, tak aj útočník "na ulici", nesiete všetky právne následky a

          zodpovednosť za škody takto vzniknuté Vy.


Ako mám postupovať, ak mi nefunguje služba internet?

Skontrolujte prívodný signálny kábel do Vášho PC, prípadne, keď sa pripájate pomocou routra, skontrolujte, či je router správne zapojený k nášmu zariadeniu (anténa) – tak, ako to zapojil náš technik v čase montáže. V prípade, že máte viacero PC skontrolujte ostatné, či na nich služba funguje.

Ako posledné môžete vyskúšať tzv. reštart nášho zariadenia alebo routra, ak ho k pripojeniu používate. Tento vykonáte tak, že zariadenie/ i router odpojíte od elektrickej siete (všetky svetielka na ňom zhasnú), necháte ho odpojený cca 3 minúty a následne ho opäť zapojíte do elektrickej siete. Po opätovnom zapojení je potrebné počkať cca 5 minút, kým sa zariadenie/ i router zapne a bude v plnej prevádzke. Funkčnosť služby otestujte až po uplynutí tejto doby.

Ak služba nefunguje ani po reštarte, zavolajte nám na naše servisné tel. číslo: 0948 235 350

 

Bude ma servisný výjazd a práca technika niečo stáť?

V prípade, že ste chybu nespôsobili Vy alebo chyba nie je spôsobená zlyhaním niektorého z Vašich zariadení (nie ste za chybu zodpovedný), za výjazd technika ani jeho prácu neplatíte.

V prípade, že za chybu zodpovedný ste (prerušený kábel, odtrhnuté koncovky, zle dotlačené spoje, vadné alebo zavírené PC, „zamrznutý“ router, switch a iné..) výjazd je spoplatnený sumou podľa aktuálneho Cenníka (v sume 12,- €).

 

Má služba internet nejaké obmedzenia?

NIE, služby nemajú žiadne obmedzenia.

Avšak v prípade, že rozsah využívania služby účastníkom je taký, že ohrozuje sieť a iné zariadenia potrebné na poskytovanie služieb alebo v jeho dôsledku môžu poklesnúť kvantitatívne, alebo kvalitatívne parametre ich poskytovania ostatným účastníkom, je takýto rozsah užívania považovaný za zneužívanie služby a spoločnosť VEGAnet s.r.o.  je oprávnená vykonať dočasné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služby účastníkovi. 

 

Máte výpadky služieb?

Žiadna technológia nie je dokonalá a bezporuchová. Zriedkavo výpadky sú a aj budú, ale snažíme sa ich eliminovať úpravami technológie. 

Výpadky služieb spôsobujú prevažne výpadky elektrického napätia. Väčšina bodov je už dnes vybavená tzv. záložným elektrickým zdrojom.

Naši technici sú pripravení okamžite po zistení problému začať s jeho odstraňovaním, pokiaľ to poveternostné podmienky povoľujú. Môžeme sa pochváliť najrýchlejšími reakčnými časmi pri odstraňovaní porúch.VEGAnet s.r.o.

Tel.:      0903 514 608   email:  veganet@veganet.sk
Servis:  0948 235 350    email: servis@veganet.sk

Newsletter

Newsletter
Novinky na váš email.
Enter your e-mail to sign up for a series of emails

Prihlásenie