Internetové pripojenie

Get Adobe Flash player

C e n n í k

 

I n š t a l a č n ý   p o p l a t o k 

1.            0,- €    pri viazanosti  24 mesiacov

2.           70,- €    pri viazanosti  12 mesiacov

3.           99,- €    bez viazanosti

P r o g r a m y 

1.     Home 2          10,- €       download max.  2  Mbit/s,      upload max.   0,512 Mbit/s

2.     Štandard       13,- €        download max.  5  Mbit/s,      upload max.   1 Mbit/s

3.     Premium       16,- €        download max.  10  Mbit/s,    upload max.   2 Mbit/s


Z v ý š e n i e   U p l o a d u

1.     + 0,512 Mbit/s                              3,- €

P r o g r a m y   z a h ŕ ň a j ú

1.     časovo a dátovo neobmedzené užívanie

2.     1x mail schránka v tvare: vase.meno@veganet.sk

3.     email klient (Outlook Expres)

4.     servis 8:00 – 20:00 (výjazdy v prac. dni  do 16:00)               mobil:  0948 23 53 50

B o n u s

1.     3 neoprávnené výjazdy zdarma

2.     do konca mesiaca, v ktorom vás pripojíme, neplatíte za službu

Z a k ú p t e   s i   u   n á s

1.     sieťová karta                           8,- €

2.     WiFi router                            30,- €

3.     Switch                                  10,- €

4.     WiFi USB adaptér                  13,- €

5.     iné...                                       ...    

P o p l a t k y   a   s a n k c i e

1.     zmena programu (na nižší, počas viazanosti)                     10,- €

2.     predčasné ukončenie Zmluvy                                            66,- €

3.     neoprávnený servisný výjazd ku účastníkovi                        12,- €

4.     porušenie Zmluvných podmienok                                      100,- €

5.     vyhotovenie upomienky, i každej ďalšej                                2,- €

6.     sankcia za neuhradenú platbu do lehoty splatnosti              1,5 

7.     inštalácia WiFi routera, sieťovej karty                                 10,- €

8.     základná inštruktáž práce na PC a internete                       10,- €

9.     iný servisný úkon v trvaní do 1 hod. i každej ďalšej              10,- €Cenník je platný od 12. marca 2015    Smile


Ceny sú uvádzané s DPH.  Nie sme platcami DPH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

PrílohaVeľkosť
36151 ponuka.xls79 KB
36161 dostupnost.xls28 KB
cennik1.doc62 KB

VEGAnet s.r.o.

Tel.:      0903 514 608   email:  veganet@veganet.sk
Servis:  0948 235 350    email: servis@veganet.sk

Newsletter

Newsletter
Novinky na váš email.
Enter your e-mail to sign up for a series of emails

Prihlásenie